תאור המאפיין top


קובע את המיקום העליון של האובייקט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין top


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title><script>
בקרוב נעדכן את הדוגמה של הפקודה.
</script><meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    בקרוב נעדכן את הדוגמה של הפקודה.
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין top


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
5.0
כן
1.0
1.0
6.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין top


2


תכונות למאפיין top


autoנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
lengthנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה