תאור המאפיין transform


קובע את שינוי הצורה של אובייקט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין transform


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
div {
  width: 200px;
  height: 100px;
  background-color: yellow;
  /* Rotate div */
  -ms-transform: rotate(7deg); /* IE 9 */
  -webkit-transform: rotate(7deg); /* Chrome, Safari, Opera */
  transform: rotate(7deg);
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div>Hello</div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין transform


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
36.0
10.0
כן
16.0
9.0
32.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין transform


3


תכונות למאפיין transform


inheritנעדכן בקרוב את תאור הערך.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
matrix()נעדכן בקרוב את תאור הערך.
matrix3d()נעדכן בקרוב את תאור הערך.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.
perspective()נעדכן בקרוב את תאור הערך.
rotate()נעדכן בקרוב את תאור הערך.
rotate3d()נעדכן בקרוב את תאור הערך.
rotateX()נעדכן בקרוב את תאור הערך.
rotateY()נעדכן בקרוב את תאור הערך.
rotateZ()נעדכן בקרוב את תאור הערך.
scale()נעדכן בקרוב את תאור הערך.
scale3d()נעדכן בקרוב את תאור הערך.
scaleX()נעדכן בקרוב את תאור הערך.
scaleY()נעדכן בקרוב את תאור הערך.
scaleZ()נעדכן בקרוב את תאור הערך.
skew()נעדכן בקרוב את תאור הערך.
skewX()נעדכן בקרוב את תאור הערך.
skewY()נעדכן בקרוב את תאור הערך.
translate()נעדכן בקרוב את תאור הערך.
translate3d()נעדכן בקרוב את תאור הערך.
translateX()נעדכן בקרוב את תאור הערך.
translateY()נעדכן בקרוב את תאור הערך.
translateZ()נעדכן בקרוב את תאור הערך.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה