תאור המאפיין transition


מאפשר כתיבה מקוצרת של כל ארבעת מאפייני המעבר (transition).


קוד לדוגמה המציג את המאפיין transition


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: red;
  transition: width 2s;
  -webkit-transition: width 2s; /* Safari 3.1 to 6.0 */
}

div:hover {
  width: 300px;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div></div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין transition


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
26.0
10.0
כן
16.0
6.1
12.1

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין transition


3


תכונות למאפיין transition


allנעדכן בקרוב את תאור הערך.
cubic-bezier()נעדכן בקרוב את תאור הערך.
easeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
ease-inנעדכן בקרוב את תאור הערך.
ease-in-outנעדכן בקרוב את תאור הערך.
ease-outנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
linearנעדכן בקרוב את תאור הערך.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.
step-endנעדכן בקרוב את תאור הערך.
steps(1, start)נעדכן בקרוב את תאור הערך.
step-startנעדכן בקרוב את תאור הערך.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה