תאור המאפיין transition-delay


קובע את הזמן שצריך לחכות לפני שהמעבר מתחיל.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין transition-delay


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: red;
  -webkit-transition-property: width; /* Safari */
  -webkit-transition-duration: 5s; /* Safari */
  -webkit-transition-delay: 2s; /* Safari */
  transition-property: width;
  transition-duration: 5s;
  transition-delay: 2s;
}

div:hover {
  width: 300px;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div></div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין transition-delay


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
26.0
10.0
כן
16.0
6.1
12.1

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין transition-delay


3


תכונות למאפיין transition-delay


inheritנעדכן בקרוב את תאור הערך.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה