תאור המאפיין transition-duration


קובע את הזמן שלוקח למעבר להתרחש.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין transition-duration


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: red;
  -webkit-transition-property: width; /* Safari */
  -webkit-transition-duration: 5s; /* Safari */
  transition-property: width;
  transition-duration: 5s;
}

div:hover {
  width: 300px;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div></div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין transition-duration


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
26.0
10.0
כן
16.0
6.1
12.1

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין transition-duration


3


תכונות למאפיין transition-duration


inheritנעדכן בקרוב את תאור הערך.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה