תאור המאפיין transition-property


בקרוב נעדכן את המידע אודות מאפיין ה-css.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין transition-property


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: red;
  -webkit-transition-property: width; /* Safari */
  -webkit-transition-duration: 2s; /* Safari */
  transition-property: width;
  transition-duration: 2s;
}

div:hover {
  width: 300px;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div></div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין transition-property


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
26.0
10.0
כן
16.0
6.1
12.1

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין transition-property


3


תכונות למאפיין transition-property


allנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
noneנעדכן בקרוב את תאור הערך.
propertyנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה