תאור המאפיין transition-timing-function


קובע את עקומת המהירות של המעבר.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין transition-timing-function


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: red;
  -webkit-transition: width 2s; /* Safari */
  -webkit-transition-timing-function: linear; /* Safari */
  transition: width 2s;
  transition-timing-function: linear;
}

div:hover {
  width: 300px;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div></div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין transition-timing-function


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
26.0
10.0
כן
16.0
6.1
12.1

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין transition-timing-function


3


תכונות למאפיין transition-timing-function


cubic-bezier(n,n,n,n)נעדכן בקרוב את תאור הערך.
easeנעדכן בקרוב את תאור הערך.
ease-inנעדכן בקרוב את תאור הערך.
ease-in-outנעדכן בקרוב את תאור הערך.
ease-outנעדכן בקרוב את תאור הערך.
end)נעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritנעדכן בקרוב את תאור הערך.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
linearנעדכן בקרוב את תאור הערך.
step-endנעדכן בקרוב את תאור הערך.
steps(int,startנעדכן בקרוב את תאור הערך.
step-startנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה