תאור המאפיין vertical-align


קובע את היישור האנכי של האלמנט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין vertical-align


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
img.top {
    vertical-align: text-top;
}

img.bottom {
    vertical-align: text-bottom;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <p>An <img class="top" src="dog.gif" alt="dog" width="64" height="64" /> image with a text-top alignment.</p>
    <p>An <img class="bottom" src="dog.gif" alt="dog" width="64" height="64" /> image with a text-bottom alignment.</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין vertical-align


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
4.0
כן
1.0
1.0
4.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין vertical-align


1


תכונות למאפיין vertical-align


baselineנעדכן בקרוב את תאור הערך.
bottomנעדכן בקרוב את תאור הערך.
cmנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
middleנעדכן בקרוב את תאור הערך.
pxנעדכן בקרוב את תאור הערך.
subנעדכן בקרוב את תאור הערך.
superנעדכן בקרוב את תאור הערך.
text-bottomנעדכן בקרוב את תאור הערך.
text-topנעדכן בקרוב את תאור הערך.
topנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה