תאור המאפיין visibility


קובע האם להציג את האובייקט או לא.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין visibility


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
h1.visible {
    visibility: visible;
}

h1.hidden {
    visibility: hidden;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <h1 class="visible">This is a visible heading</h1>
    <h1 class="hidden">This is an invisible heading</h1>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין visibility


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
4.0
כן
1.0
1.0
4.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין visibility


2


תכונות למאפיין visibility


collapseנעדכן בקרוב את תאור הערך.
hiddenנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.
visibleנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה