תאור המאפיין voice-balance


קובע את האיזון בין ערוץ שמאל וימין.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין voice-balance


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>

</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין voice-balance


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
לא
לא
לא
לא
לא
לא

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין voice-balance


3


תכונות למאפיין voice-balance


centerנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
leftנעדכן בקרוב את תאור הערך.
leftwardsנעדכן בקרוב את תאור הערך.
rightנעדכן בקרוב את תאור הערך.
rightwardsנעדכן בקרוב את תאור הערך.
unsetנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה