תאור המאפיין white-space


בקרוב נעדכן את המידע אודות מאפיין ה-css.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין white-space


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
p {
    white-space: pre-wrap;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <p>This is some text. This is some text. This is some text. This is some text. This is some text. This is some text. This is some text. This is some text. This is some text. This is some text. This is some text. This is some text.</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין white-space


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
8.0
כן
3.5
3.0
9.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין white-space


1


תכונות למאפיין white-space


inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
normalנעדכן בקרוב את תאור הערך.
nowrapנעדכן בקרוב את תאור הערך.
preנעדכן בקרוב את תאור הערך.
pre-lineנעדכן בקרוב את תאור הערך.
pre-wrapנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה