תאור המאפיין width


קובע את הרוחב של האלמנט.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין width


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
img.big {
    height: 220px;
    width: 220px;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <img class="big" src="dog.gif" >
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין width


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
4.0
כן
1.0
1.0
3.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין width


1


תכונות למאפיין width


autoנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
pxנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה