תאור המאפיין word-break


בקרוב נעדכן את המידע אודות מאפיין ה-css.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין word-break


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<style>
p.ex1 {
  width: 140px;
  border: 1px solid #000000;
  word-break: keep-all;
}

p.ex2 {
  width: 140px;
  border: 1px solid #000000;
  word-break: break-all;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <p class="ex1">This paragraph contains some text. This line will-break-at-hyphens.</p>
  <p class="ex2">This paragraph contains some text. The lines will break at any character.</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין word-break


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
4.0
5.5
כן
15.0
3.1
15.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין word-break


3


תכונות למאפיין word-break


break-allנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
keep-allנעדכן בקרוב את תאור הערך.
normalנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה