תאור המאפיין word-spacing


בקרוב נעדכן את המידע אודות מאפיין ה-css.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין word-spacing


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
p {
    word-spacing: 30px;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <p>This is some text. This is some text.</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין word-spacing


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
6.0
כן
1.0
1.0
3.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין word-spacing


1


תכונות למאפיין word-spacing


cmנעדכן בקרוב את תאור הערך.
emנעדכן בקרוב את תאור הערך.
ptנעדכן בקרוב את תאור הערך.
pxנעדכן בקרוב את תאור הערך.
word-spacingנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה