תאור המאפיין word-wrap


בקרוב נעדכן את המידע אודות מאפיין ה-css.


קוד לדוגמה המציג את המאפיין word-wrap


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<style>
p.test {
    width: 11em;
    border: 1px solid #000000;
    word-wrap: break-word;
}
</style>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <p class="test"> This paragraph contains a very long word: thisisaveryveryveryveryveryverylongword. The long word will break and wrap to the next line.</p>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים למאפיין word-wrap


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
4.0
5.5
כן
3.5
3.1
10.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת המאפיין.


גרסת css למאפיין word-wrap


2


תכונות למאפיין word-wrap


break-wordנעדכן בקרוב את תאור הערך.
inheritמגדיר את הערך שיורש מההורה.
initialמגדיר את המאפיין לערך ברירת המחדל שלו.
normalנעדכן בקרוב את תאור הערך.

השאר תגובה