תאור התגית alertקוד לדוגמה המציג את התגית alert                    

תמיכה בדפדפנים לתגית alert


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת התגית.


גרסת html לתגית alertתכונות לתגית alertארועים לכל התגיות וגם לתגית alert


השאר תגובה