תאור התגית center


תגית המאפשרת למרכז את התוכן הכתוב.


קוד לדוגמה המציג את התגית center


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>כותרת האתר</title>
<meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
    <center>This text will be center-aligned.</center>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לתגית center


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת התגית.


גרסת html לתגית center


html


תכונות לתגית center


נעדכן בקרוב.

ארועים לכל התגיות וגם לתגית center


ארועי חלון


onafterprintהאירוע מתרחש לאחר שנשלחה פקודת הדפסה למדפסת.
onbeforeprintהאירוע מתרחש לפני שנשלחה פקודת הדפסה.
onbeforeunloadהאירוע מתרחש כשהמסמך עומד להיסגר.
onerrorהאירוע מתרחש כאשר יש תקלה.
onhashchangeבקרוב נעדכן את המידע אודות הארוע של התגית.
onloadהאירוע מתרחש כאשר הדף מסיים את הטעינה שלו.
onmessageבקרוב נעדכן את המידע אודות הארוע של התגית.
onofflineהאירוע מתרחש כאשר הדפדפן במצב לא מקוון.
ononlineהאירוע מתרחש כאשר הדפדפן חוזר למצב מקוון.
onpagehideהאירוע מתרחש כאשר המשתמש מנווט אל מחוץ לדף.
onpageshowהאירוע מתרחש כאשר משתמש מנווט לדף.
onpopstateבקרוב נעדכן את המידע אודות הארוע של התגית.
onresizeהאירוע מתרחש כאשר גודל חלון הדפדפן משתנה.
onstorageהאירוע מתרחש כאשר מעדכנים נתון באיחסון הנתונים של הדפדפן.
onunloadהאירוע מתרחש כאשר דף האינטרנט נסגר.


ארועי טופס


onblurהאירוע מתרחש כאשר אלמנט מאבד את הפוקוס.
onchangeהאירוע מתרחש כאשר ערך משתנה באלמנט.
oncontextmenuבקרוב נעדכן את המידע אודות האירוע של התגית.
onfocusהאירוע מתרחש כאשר אלמנט מקבל פוקוס.
oninputהאירוע מתרחש כאשר אלמנט מקבל מידע מהמשתמש.
oninvalidהאירוע מתרחש כאשר אלמנט לא חוקי.
onresetהאירוע מתרחש כאשר נלחץ כפתור אתחול בטופס.
onsearchהאירוע מתרחש כאשר משתמש רושם משהו בשדה חיפוש.
onselectהאירוע מתרחש כאשר תוכן נבחר בתוך אלמנט על ידי משתמש.
onsubmitהאירוע מתרחש כאשר טופס נשלח.


ארועי מקלדת


onkeydownהאירוע מתרחש כאשר משתמש לוחץ על מקש במקלדת.
onkeypressהאירוע מתרחש כאשר משתמש לוחץ על מקש במקלדת.
onkeyupהאירוע מתרחש כאשר המשתמש משחרר את הלחיצה על המקש.


ארועי עכבר


onclickהאירוע מתרחש כאשר העכבר לוחץ על אלמנט.
ondblclickהאירוע מתרחש כאשר העכבר לוחץ לחיצה כפולה על אלמנט.
onmousedownהאירוע מתרחש כאשר הכפתור של העכבר נלחץ על אלמנט.
onmousemoveהאירוע מתרחש כאשר סמן העכבר זז מעל אלמנט.
onmouseoutהאירוע מתרחש כאשר סמן העכבר יוצא מהאזור של האלמנט.
onmouseoverהאירוע מתרחש כאשר סמן העכבר זז על אלמנט.
onmouseupהאירוע מתרחש כאשר המשתמש משחרר את הלחיצה על הכפתור.
onmousewheelהאירוע מתרחש כאשר המשתמש גולל מעל אלמנט.
onwheelהאירוע מתרחש כאשר המשתמש גולל מעל אלמנט.


ארועי גרירה


ondragהאירוע מתרחש כאשר אלמנט נגרר על ידי העכבר.
ondragendהאירוע מתרחש בסיום הגרירה של האלמנט.
ondragenterהאירוע מתרחש כאשר אלמנט נגרר ליעד תקף.
ondragleaveהאירוע מתרחש כאשר אלמנט שנגרר עוזב יעד תקף.
ondragoverהאירוע מתרחש כאשר אלמנט נגרר בעל יעד תקף.
ondragstartהאירוע מתרחש בתחילת הגרירה של האלמנט.
ondropהאירוע מתרחש כאשר אובייקט שנגרר מושלך.
onscrollהאירוע מתרחש כאשר משתמשים בגלילה של אלמנט.


ארועי לוח עריכה


oncopyהאירוע מתרחש כאשר מעתיקים תוכן מאלמנט.
oncutהאירוע מתרחש כאשר גוזרים תוכן מאלמנט.
onpasteהאירוע מתרחש כאשר מדביקים תוכל לאלמנט.


ארועי מדיה


onabortהאירוע מתרחש בזמן ביטול (מתאים במיוחד לתגיות מדיה).
oncanplayהאירוע מתרחש כאשר הקובץ מוכן להפעלה.
oncanplaythroughהאירוע מתרחש כאשר הקובץ מוכן להפעלה עם טעינה מלאה.
oncuechangeבקרוב נעדכן את המידע אודות הארוע של התגית.
ondurationchangeבקרוב נעדכן את המידע אודות הארוע של התגית.
onemptiedבקרוב נעדכן את המידע אודות הארוע של התגית.
onendedהאירוע מתרחש כאשר קובץ סיים את הניגון שלו.
onerrorהאירוע מתרחש כאשר יש תקלה בטעינה של קובץ.
onloadeddataהאירוע מתרחש כאשר הנתונים של המדיה נטענו.
onloadedmetadataהאירוע מתרחש כאשר הנתונים כגון : אורך וזמן נטענו.
onloadstartהאירוע מתרחש בתחילת הטעינה ולפני שהקובץ מתחיל להיטען.
onpauseהאירוע מתרחש כאשר המשתמש עוצר את המדיה.
onplayהאירוע מתרחש כאשר המדיה מוכנה להתחת ניגון.
onplayingהאירוע מתרחש כאשר המדיה התחילה להתנגן.
onprogressהאירוע מתרחש כאשר הדפדפן בתהליך של קבלת נתונים מהמדיה.
onratechangeהאירוע מתרחש בכל פעם שיש שינוי בקצב הניגון.
onseekedבקרוב נעדכן את המידע אודות הארוע של התגית.
onseekingבקרוב נעדכן את המידע אודות הארוע של התגית.
onstalledבקרוב נעדכן את המידע אודות הארוע של התגית.
onsuspendבקרוב נעדכן את המידע אודות הארוע של התגית.
ontimeupdateבקרוב נעדכן את המידע אודות הארוע של התגית.
onvolumechangeבקרוב נעדכן את המידע אודות הארוע של התגית.
onwaitingבקרוב נעדכן את המידע אודות הארוע של התגית.


ארועים נוספים


onshowהאירוע מתרחש כאשר תגית menu מציגה את התוכן שלה.
ontoggleהאירוע מתרחש כאשר משתמש פותח או סוגר את תגית details.


השאר תגובה