תאור הפקודה alert


פקודת alert מציגה הודעה על המסך עם כפתור אישור.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה alert


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
  <script>
  function myFunc() {
    alert("alert message");
  }
  </script>
</head>
<body>
  <p>Click the button to display an alert.</p>
  <button onclick="myFunc()">Click</button>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה alert


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה