תאור הפקודה atob


הפקודה atob מפענחת מחרוזות שהוצפנו על ידי הפקודה btoa.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה atob


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
  <script>
  function myFunc() {
    var str = "Umbrella.org.il";
    var enc = window.btoa(str);
    var dec = window.atob(enc);
  
    var res = "Encoded String: " + enc + " Decoded String: " + dec;
    alert(res);
  }
  </script>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunc()">Click</button>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה atob


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
10.0
כן
1.0
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה