תאור הפקודה btoa


הפקודה btoa מצפינה מחרוזת לבסיס 64.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה btoa


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
<script>
  function myFunction() {
    var str = "Umbrella.org.il";
    var enc = window.btoa(str);
    var dec = window.atob(enc);
  
    var res = "Encoded String: " + enc + " Decoded String: " + dec;
    alert(res);
  }
</script>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunction()">Click Me</button>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה btoa


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
10.0
כן
1.0
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה