תאור הפקודה clearTimeout


הפקודה clearTimeout מסירה את הטיימר שנקבע על ידי הפקודה setTimeout.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה clearTimeout


<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n  <title>כותרת האתר</title>\n  <meta charset=\"utf-8\"/>\n</head>\n<body>\n  <button onclick=\"StartFunction()\">Start</button>\n  <button onclick=\"StopFunction()\">Stop</button>\n  \n  <script>\n    var v;\n    \n    function StartFunction() {\n      v = setTimeout(function(){ alert(\"Alert\"); }, 5000);\n    }\n    \n    function StopFunction() {\n      clearTimeout(v);\n    }\n  </script>\n</body>\n</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה clearTimeout


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
4.0
כן
1.0
1.0
4.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה