תאור הפקודה closed


הפקודה closed מחזירה ערך בוליאני המציג האם החלון נסגר או לא נסגר.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה closed


<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n  <title>כותרת האתר</title>\n  <meta charset=\"utf-8\"/>\n  <script>\n\n  var w;\n  \n  function openWin() {\n    w = window.open(\"\", \"window\", \"width=300, height=300\");\n  }\n  \n  function closeWin() {\n    if (w) {\n      w.close();\n    }\n  }\n  \n  function checkWin() {\n    if (!w) {\n      document.getElementById(\"msg\").innerHTML = \"'window' has never been opened!\";\n    } else {\n      if (w.closed) { \n        document.getElementById(\"msg\").innerHTML = \"'window' has been closed!\";\n      } else {\n        document.getElementById(\"msg\").innerHTML = \"'window' has not been closed!\";\n      }\n    }\n  }\n  \n  </script>\n</head>\n<body>\n  <button onclick=\"openWin()\">Open \"window\"</button>\n  <button onclick=\"closeWin()\">Close \"window\"</button>\n  <br><br>\n  <button onclick=\"checkWin()\">Has \"window\" been closed?</button>\n  <br><br>\n  <div id=\"msg\"></div>\n</body>\n</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה closed


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה