תאור הפקודה defaultStatus


הפקודה defaultStatus קובעת או מחזירה את הערך של שורת המצב בתחתית הדפדפן.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה defaultStatus


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <p>Look at the text in the statusbar.</p>

  <script>
    window.defaultStatus = "This is the default text in your status bar!";
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה defaultStatus


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
לא
לא
לא
לא
לא
לא

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה