תאור הפקודה document.activeElement


הפקודה document.activeElement מחזירה את האובייקט במסמך שלך שנמצא עכשיו בפוקוס.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה document.activeElement


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body onclick="myFunc()">
  <input type="text" value="An Input">
  <button>A Button</button>
  
  <p id="msg"></p>
  
  <script>
    function myFunc() {
      var x = document.activeElement.tagName;
      document.getElementById("msg").innerHTML = x;
    }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה document.activeElement


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
2.0
4.0
כן
3.0
4.0
9.6

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה