תאור הפקודה document.addEventListener


הפקודה document.addEventListener מצרפת ארוע לאלמנט ספציפי.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה document.addEventListener


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button id="btn">Try it</button>

  <p id="msg"></p>
  
  <script>
    document.getElementById("btn").addEventListener("click", function(){
      document.getElementById("msg").innerHTML = "umbrella.org.il";
    });
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה document.addEventListener


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
9.0
כן
1.0
1.0
7.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה