תאור הפקודה document.applets


הפקודה applets מחזירה אוסף של תגיות applet הנמצאות בדף.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה document.applets


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <applet code="Bubbles.class" width="350" height="350">
    Java applet that draws animated bubbles.
  </applet>
  <p id="msg"></p>
  
  <script>
    var x = document.applet.length;
    document.getElementById("msg").innerHTML = x;
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה document.applets


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה