תאור הפקודה document.createComment


הפקודה createComment יוצרת הערה עם טקסט מוגדר מראש.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה document.createComment


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunc()">Click</button>
  <p id="msg"></p>

  <script>
  function myFunc() {
    var c = document.createComment("My comment");
    document.body.appendChild(c);
    var x = document.getElementById("msg");
    x.innerHTML = "A comment was added to this document.";
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה document.createComment


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה