תאור הפקודה document.createElement


הפקודה createElement יוצרת אלמנט חדש.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה document.createElement


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunc()">Create Button</button>

  <script>
  function myFunc() {
    var btn = document.createElement("BUTTON");
    document.body.appendChild(btn);
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה document.createElement


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה