תאור הפקודה document.getElementsByClassName


הפקודה getElementsByClassName מחזירה אוסף של אובייקטים בעלי אותו שם class.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה document.getElementsByClassName


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <div class="example">First div.</div>
  <div class="example">Second div.</div>
  
  <button onclick="myFunc()">Click</button>
  
  <script>
  function myFunc() {
    var x = document.getElementsByClassName("example");
    x[0].innerHTML = "umbrella.org.il";
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה document.getElementsByClassName


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
4.0
9.0
כן
3.0
3.1
9.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה