תאור הפקודה document.getElementsByName


הפקודה getElementsByName מחזירה אוסף של אובייקטים בעלי אותו שם מאפיין name.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה document.getElementsByName


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  Name: <input name="yourName" type="text" value="Dany"><br>
  Name: <input name="yourName" type="text" value="Rony"><br>
  <button onclick="myFunc()">Click</button>
  <p id="msg"></p>
  
  <script>
  function myFunc() {
    var x = document.getElementsByName("yourName")[0].value;
    document.getElementById("msg").innerHTML = x;
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה document.getElementsByName


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה