תאור הפקודה document.hasFocus


הפקודה hasFocus מחזירה ערך בוליאני האם המסמך נמצא בפוקוס או לא.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה document.hasFocus


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <p id="msg"></p>

  <script>
  setInterval("myFunc()", 1);
  function myFunc() {
    var x = document.getElementById("msg");
    if (document.hasFocus()) {
      x.innerHTML = "has focus.";
    } else {
      x.innerHTML = "DOES NOT have focus.";
    }
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה document.hasFocus


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
30.0
6.0
כן
3.0
כן
23.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה