תאור הפקודה document.head


הפקודה head מחזירה את האלמנט head של המסמך.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה document.head


<!DOCTYPE html>
<html>
<head id="myHead">
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunc()">Click</button>
  <p id="msg"></p>
  
  <script>
  function myFunc() {
    var x = document.head.id;
    document.getElementById("msg").innerHTML = x;
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה document.head


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
4.0
9.0
כן
4.0
5.0
11.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה