תאור הפקודה document.importNode


הפקודה importNode מייבא ענפים ממסמך אחר.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה document.importNode


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <iframe src="/index.aspx" style="height:640px; width:480px;"></iframe>
  <button onclick="myFunc()">Click</button>
  
  <script>
  function myFunc() {
    var frame = document.getElementsByTagName("iframe")[0]
    var h = frame.contentWindow.document.getElementsByTagName("h1")[0];
    var x = document.importNode(h, true);
    document.body.appendChild(x);
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה document.importNode


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
9.0
כן
1.0
כן
9.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה