תאור הפקודה document.links


הפקודה links מחזירה את כל התגיות a ו area שמוגדרים עם מאפיין href.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה document.links


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <a href="page1.html">HTML</a><br>
  <a href="page2.html">CSS</a><br>
  <a href="page3.html">JAVASCRIPT</a><br>
  
  <button onclick="myFunc()">Click</button>
  <p id="msg"></p>
  
  <script>
  function myFunc() {
    var x = document.links.length;
    document.getElementById("msg").innerHTML = x;
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה document.links


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה