תאור הפקודה document.normalize


הפקודה normalize מסירה ענפים ריקים.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה document.normalize


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body onLoad="normalizeDocument()">
  <button onclick="addTNode()">Add a Text Node</button>
  <button onclick="normalizeDocument()">Normalize the Document</button>
  
  <p>The document has <span id="msg">0</span> child nodes.</p>
  
  <script>
  function addTNode() {
    var x = document.createTextNode("Click again. ");
    var y = document.body;
    y.appendChild(x);
    var x = document.getElementById("msg");
    x.innerHTML = y.childNodes.length;
  }
  
  function normalizeDocument() {
    document.normalize();
    var x = document.body;
    var y = document.getElementById("msg");
    y.innerHTML = x.childNodes.length;
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה document.normalize


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה