תאור הפקודה document.querySelector


הפקודה querySelector מחזירה את האלמנט הראשון שמתאים ל css סלקטור.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה document.querySelector


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <h1 class="example">umbrella.org.il</h1>
  <button onclick="myFunc()">Click</button>
  
  <script>
  function myFunc() {
    document.querySelector(".example").style.color = "red";
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה document.querySelector


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
4.0
8.0
כן
3.5
3.2
10.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה