תאור הפקודה document.readyState


הפקודה readyState מחזירה את מצב הטעינה של המסמך.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה document.readyState


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunc()">Click</button>
  <p id="msg"></p>
  
  <script>
  function myFunc() {
    var x = document.readyState;
    document.getElementById("msg").innerHTML = x;
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה document.readyState


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
3.6
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה