תאור הפקודה document.removeEventListener


הפקודה removeEventListener מסירה ארוע שצורף לאובייקט בעזרת addEventListener.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה document.removeEventListener


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="removeHandler()">Click</button>
  <p id="msg"></p>
  
  <script>
  document.addEventListener("mousemove", myFunc);
  
  function myFunc() {
    document.getElementById("msg").innerHTML = Math.random();
  }
  
  function removeHandler() {
    document.removeEventListener("mousemove", myFunc);
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה document.removeEventListener


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
1.0
9.0
כן
1.0
1.0
7.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה