תאור הפקודה frameElement


נעדכן את הפקודה בקרוב.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה frameElement


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunc()">Click</button>

  <script>
  function myFunc() {
    var frame = window.frameElement;
    
    if (frame) { 
      frame.src = "http://umbrella.org.il";
    }
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה frameElement


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
18.0
6.0
כן
1.0
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה