תאור הפקודה getComputedStyle


הפקודה getComputedStyle מקבלת את מאפייני ה css המקושרים לאובייקט ספציפי.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה getComputedStyle


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunction()">Try it</button>
  <div id="myDiv" style="height: 35px;background-color: red;">Click</div>
  <p>The background color for your div is : <span id="msg"></span></p>
  
  <script>
  function myFunction(){
    var elem = document.getElementById("myDiv");
    var cssProp = window.getComputedStyle(elem, null).getPropertyValue("background-color");
    document.getElementById("msg").innerHTML = cssProp;
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה getComputedStyle


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
11.0
9.0
כן
4.0
5.0
11.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה