תאור הפקודה history.back


הפקודה back חוזרת דף אחד אחורה ברשימת הדפים בהיסטוריה.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה history.back


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="goBack()">Click</button>

  <script>
  function goBack() {
    window.history.back();
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה history.back


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה