תאור הפקודה history.go


הפקודה go גולשת לדף ספציפי שנבחר על ידי הגולש או המתכנת.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה history.go


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="goBack()">Go 3 pages back</button>

  <script>
  function goBack() {
    window.history.go(-3);
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה history.go


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה