תאור הפקודה history.length


הפקודה length מחזירה את כמות הדפים הנמצאים בהיסטוריה של הגלישה.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה history.length


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <p id="msg"></p>

  <script>
  document.getElementById("msg").innerHTML = history.length;
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה history.length


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה