תאור הפקודה length


מחזירה את מספר תגיות iframe שנמצאים במסמך.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה length


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <iframe src="http://umbrella.org.il"></iframe>
  <iframe src="http://umbrella.org.il"></iframe>
  <iframe src="http://umbrella.org.il"></iframe>
  
  <button onclick="myFunc()">Click</button>
  
  <p id="msg"></p>
  
  <script>
  function myFunc() {
    var x = window.length;
    document.getElementById("msg").innerHTML = x;
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה length


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה