תאור הפקודה localStorage


הפקודה localStorage מאפשרת לאחסן את המידע של המשתמש בדפדפן.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה localStorage


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
  <script>
  function Counter() {
    if(typeof(Storage) !== "undefined") {
      if (localStorage.clickcount) {
        localStorage.clickcount = Number(localStorage.clickcount) + 1;
      } else {
        localStorage.clickcount = 1;
      }
      document.getElementById("result").innerHTML = localStorage.clickcount;
    } else {
      document.getElementById("result").innerHTML = "Sorry, your browser does not support web storage.";
    }
  }
  </script>
</head>
<body>
  <p><button onclick="Counter()" type="button">Click</button></p>
	<div id="result"></div>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה localStorage


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
4.0
8.0
כן
3.5
4.0
11.5

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה