תאור הפקודה location


הפקודה location מכילה מידע אודות הכתובת הנוכחית של המשתמש.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה location


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunc()">Load umbrella</button>

  <script>
  function myFunc() {
    location.assign("http://umbrella.org.il");
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה location


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה