תאור הפקודה location.assign


הפקודה assign טוענת מסמך חדש.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה location.assign


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunc()">Load new page</button>

  <script>
  function myFunc() {
    location.assign("http://umbrella.org.il");
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה location.assign


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה