תאור הפקודה location.origin


הפקודה origin מחזירה את הפרוטוקול, שם המארח והפורט.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה location.origin


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunc()">Click</button>
  <p id="msg"></p>
  
  <script>
  function myFunc() {
    var x = location.origin;
    document.getElementById("msg").innerHTML= x;
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה location.origin


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
11.0
כן
כן
כן
15.0

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה