תאור הפקודה location.protocol


הפקודה protocol מגדירה או מחזירה את הפרוטוקול של האתר.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה location.protocol


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunc()">Click</button>
  <p id="msg"></p>
  
  <script>
  function myFunc() {
    var x = location.protocol;
    document.getElementById("msg").innerHTML = x;
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה location.protocol


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה