תאור הפקודה location.reload


הפקודה reload טוענת מחדש את הדף.


קוד לדוגמה המציג את הפקודה location.reload


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>כותרת האתר</title>
  <meta charset="utf-8"/>
</head>
<body>
  <button onclick="myFunc()">Reload this page</button>

  <script>
  function myFunc() {
    location.reload();
  }
  </script>
</body>
</html>

תמיכה בדפדפנים לפקודוה location.reload


chrome logo
explorer logo
edge logo
firefox logo
safari logo
opera logo
כן
כן
כן
כן
כן
כן

המספר מתחת לאייקון של הדפדפנים מציין את הגרסה הראשונה שבה נתמכת הפקודה.


השאר תגובה